เปิดประวัตินมอัดเม็ดสวนดุสิต นมไทยดังไกลถึงนอก

Share :

เปิดประวัตินมอัดเม็ดสวนดุสิต นมไทยดังไกลถึงนอกย้อนหลังไปในปีพุทธศักราช 2512 ในครานั้นเกิด ภาวะนมดิบล้นตลาดจนเป็นเหตุให้เกษตรกรต้องนำน้ำนมดิบจำนวนมากไปเททิ้งอย่างน่าเสียดาย ซึ่งสภาวะดังกล่าวมีมูลเหตุสำคัญมาจาก 1.เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจที่จะควบคุมคุณภาพ และไม่ทราบวิธีการเก็บรักษาน้ำนมดิบ 2.ราคานมผงจากต่างประเทศมีราคาต่ำกว่าการใช้นมดิบในประเทศเป็นวัตุดิบ

 

โดยท่าน ดร.รสริน สมิตะพินทุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ท่านได้บอกเล่าเรื่องราวย้อนหลังไปเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้วว่า ในยุคสมัยนั้น การค้าขายนม จะมีแต่เพียงคนแขกปั่นจักรยานเร่ขายนมไปตามพื้นที่ต่างๆ เท่านั้น กิจการโคนมในยุคต้นๆ จึงเป็นเรื่องใหม่สำหรับเกษตรกร ดังนั้น ในฐานะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมก็จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตัวเอง แต่เกษตรกรจำนวนไม่น้อยเลือกกระทำตามแบบแผนเดิมๆ ที่เคยยึดปฏิบัติ จึงทำให้วิกฤตการณ์น้ำนมดิบล้นตลาดเกิดขึ้นอีกเป็นระยะๆ

 

ด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตามที่ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยพระองค์ท่านทรงศึกษาค้นคว้า และทดลองด้วยพระวิริยะอุตสาหะ จนสามารถก่อตั้งโรงนมผง สวนดุสิต ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก thairath

Created : 28-02-2019

บทความที่น่าสนใจ

เคล็ดลับการกินทุเรียนช่วยให้หุ่นเพียว
5 "ซูเปอร์ฟู้ด" อาหารเทรนด์ใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ